Integritetspolicy

Om hantering av personuppgifter:

Gottmos AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv General Data Protection Regulation, GDPR, som börjar gälla i Sverige från den 25 maj 2018. Vi strävar efter att minimera mängden personuppgifter som vi samlar in.

Läs mer om EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR här.

Information till allmänheten

Dina personuppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Gottmos AB och våra kunders verksamhet via officiella kommunikationskanaler såsom verktyg för offentliggörande enligt börsregelverk, vår egen webbplats eller sociala medier.

Information till kunder, leverantörer och affärspartners

Dina personuppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Gottmos AB verksamhet och fullfölja avtal. Personuppgifter förvaras säkert och delas ej med tredje part. Du kan närsomhelst kontakta oss för att uppdatera eller ta bort din personliga information genom att mejla till info@holykebab.se.

Kunders personuppgifter sparar vi för att kunna hantera dina köp enligt den lagliga grunden fullföljande av avtal. Uppgifter som namn, postadress och telefonnummer är behandlingar som utförs vid till exempel utförande eller leverans av tjänster. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register.

Hur tar jag bort personuppgifter?

Du kan närsomhelst kontakta oss för att uppdatera eller ta bort din personliga information genom att maila till info@holykebab.se. Du har även rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Har du ytterligare frågor om hantering av personuppgifter så hör gärna av dig till personuppgiftsansvarig på Gottmos AB, David Zeren, info@holykebab.se.